Vastaava mestari (Turku)

Vastaava työnjohtaja, eli vastaava mestari tarvitaan aina, jos kyseessä on luvanvarainen kohde. Tätä edellyttää maankäyttö- ja rakennuslaki*.

Vastaavan mestarin tulee olla rakennusvalvontaviranomaisen hyväksymä henkilö, jolla on rakennusvalvonnan näkökulmasta riittävästi kompetenssia toimia työnjohtajana ja laadunvalvojana.

Tämä yleensä edellyttää, että vastaava mestari on suorittanut Rakennusalan AMK-tutkinnon ja on työskennellyt alalla jo useamman vuoden ajan.

Mitä vastaava mestari tekee?

Vastaava mestari johtaa rakennustyötä ja vastaa suorittamiseen liittyvistä asioista viranomaisille.  

Hän toimii rakennuttajan neuvonantajana rakentamiseen ja materiaaleihin liittyvissä kysymyksissä ja huolehtii siitä, että kaikki toteutetaan voimassa olevien lupien, suunnitelmien, säädösten ja lain kirjaimen mukaan.

Vastaava mestari valvoo, että myös muut erityisalojen henkilöt tekevät oman osuutensa oikein ja varmistaa, että valvontailmoitukset ja suunnitelmat tehdään, katselmukset toteutetaan ja tarkastukset pidetään niin kuin kuuluu.

Osaltaan hän on myös vastuussa työmaan turvallisuudesta, sillä hän huolehtii myös siitä, että työmaalla noudatetaan rakennusalan säädöksiä ja määräyksiä sekä rakentamista koskevia lakeja.

Työnjohtaja on viimekädessä vastuussa viranomaisille

Vastaava mestari on viimekädessä vastuussa siitä, että hanke toteutetaan rakennusteknisesti oikein ja hänen vaikutuksensa onnistuneen lopputuloksen saamiseksi on varsin suuri.

Vastaava työjohtaja valvoo tarpeen mukaan myös muiden erityisalojen työjohtajia ja varmistaa, että tarpeelliset valvontailmoitukset tulee tehtyä, katselmukset ja tarkastukset pidetään asianmukaisesti sekä rakennustyöt suoritetaan turvallisuusohjeita noudattaen.

Ota yhteyttä

Kun tarvitset rakennushankkeellesi kokeneen työnjohtajan, joka hoitaa projektisi maaliin ammattitaidolla, ota yhteyttä meihin. Täältä löytyvät ajantasaiset yhteystiedot »
 

*Maankäyttö- ja rakennuslaki 122 § (1 momentti):

Lupaa tai muuta viranomaishyväksyntää edellyttävässä rakennustyössä tulee olla työn suorituksesta ja sen laadusta vastaava, joka johtaa rakennustyötä sekä huolehtii rakentamista koskevien säännösten ja määräysten sekä myönnetyn luvan ja hyvän rakennustavan mukaisesta työn suorittamisesta (vastaava työnjohtaja). Tarpeen mukaan rakennustyössä tulee olla erityisalan työnjohtajia sen mukaan kuin asetuksella säädetään.

Ota yhteyttä